Corona

Maatregelen van de zorgaanbieders

Jeugdcentraal Flevoland verzorgt de centrale aanmelding voor alle 24-uurs jeugdzorg namens de  zorgorganisaties, Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo. Uiteraard nemen de organisaties ieder hun maatregelen en volgen daarbij de landelijke richtlijnen die zijn afgekondigd om verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over de maatregelen van de zorgaanbieders leest u op de website van Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo.

Vragen

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact ons op via 088 323 21 33 of info@jeugdcentraalflevoland.nl

Elk kind een thuis

Kinderen moeten in het eigen gezin zo gewoon mogelijk kunnen leven. Dan gaat het over opgroeien en opvoeden in een veilige en vertrouwde omgeving. Sommige kinderen en hun gezin redden dit niet zelfstandig. Zij hebben hier ondersteuning bij nodig. Het is onze ambitie om deze ondersteuning en/of zorg te bieden.

Samen werken we aan betere jeugdzorg

De samenwerkende zorgorganisaties Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo voeren in opdracht van zes gemeenten in Flevoland de transformatie ‘Jeugdhulp met verblijf’ uit. Door de krachten te bundelen, streven we naar een andere en betere manier van organiseren van de zorg voor jongeren, die zijn aangewezen op 24 uurszorg en/of ondersteuning.

Doel van onze samenwerking is inhoudelijk betere en effectievere behandeling en ondersteuning van jongeren en hun gezin, met meer ambulante vormen van hulp. Het idee hierachter is dat een kind thuis het beste af is, met inzet van het eigen systeem en binnen zijn eigen netwerk, onder regie van de ouders/verzorgers.

Voor wie zijn we er?

Jeugdcentraal Flevoland is het centrale aanmeldpunt voor een jongere onder de 18 jaar, met een (mogelijke) verblijfsvraag, komend uit de provincie Flevoland (woonplaatsbeginsel is hierin leidend). Aanmeldingen lopen altijd via gemeenten of gecertificeerde instellingen (verwijzers). Een ouder of cliënt/zorgvrager dient zich daarom eerst tot de gemeente te wenden, die vervolgens de aanvraag bij Jeugdcentraal Flevoland doet.

Meld een gezin aan voor hulp & ondersteuning

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

Nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Door samenwerkende zorgorganisaties: